Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

SL-Mediat Oy

Y-tunnus 0827950-1

Turpiininkatu 3, 33100 Tampere

p. 03 380 7700

info@sl-mediat.fi

www.sl-mediat.fi

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten SL-Media Oy kerää ja käyttää erilaisia tietoja.

SL-Mediat Oy:n tuotteita ovat Konepörssi, Urakointi Uutiset, Ammattiautot ja Konekuriiri –lehdet, niihin liittyvät verkkosivut, näköislehdet ja uutiskirjeet sekä sosiaaliset laajennukset.

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jaana Mäkelä, tilaaja-asiakasrekisteri p. 03 380 7764

Pirkko Immonen, asiakasrekisteri p. 03 380 7763

Tina Fagerström, uutiskirjerekisteri p. 040 732 0835

 

Rekisterin nimi:

SL-Mediat Oy:n asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja Suomessa voimassa olevan tietosuojasääntelyn ja lainsäädännön mukaisesti ja asiakassuhteen johdosta vain siltä osin kuin se on tarpeellista. Lisäksi käsittelyä voidaan toteuttaa muun muassa suoramarkkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

 

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, laskutukseen, maksun valvontaan, asiakaskirjeisiin, tiedotteisiin, tuotteiden jakeluun, muihin asiakassuhdetta vahvistaviin markkinointitoimenpiteisiin, kampanjoiden ja kilpailuiden järjestämiseen, palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin sekä yhteydenpitoon yritysasiakkaiden kanssa.

 

Voimme näitä tarkoituksia varten yhdistää, käyttää ja luovuttaa käyttäjän eri Otava -konserniin kuuluville yhtiöille antamia tietoja sekä Otavan eri palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja tilaaja-asiakkaista, yrityksistä ja yrityksen yhteyshenkilöistä:

Y-tunnus

Nimi- ja osoitetiedot

Sähköpostiosoite, www-sivun osoite

Matka- ja/tai muu puhelinnumero

Asema organisaatiossa Yrityksen toimiala Muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

 

Rekisterin tietolähteet

Keräämme henkilötietoja käyttäjiltä lehti- tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä, ilmoitusta varattaessa tai myöhemmin asiakassuhteen aikana esimerkiksi kyselytutkimusten tai kilpailujen avulla. Käyttäjältä saamiemme tietojen lisäksi keräämme tietoja erilaisista julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä rekisterinpitäjän kanssa lehtien myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä tilausmyyjiltä.

 

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

 

Tietojen luovutukset

SL-Mediat Oy voi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoitukseen mikäli rekisteröity ei ole kieltänyt luovutusta. Tietoja voidaan luovuttaa Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä tai yritysjärjestelyjen yhteydessä. Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten voidaan yksittäisiä tietoja luovuttaa perintätoimistolle.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot on kerätty tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Sovelluksia, joista rekisterin tietoja voi nähdä, voivat käyttää vain käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta määritellyt henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu.

 

Työtilat, joissa sovelluksia käyttävien työasemat ovat, ovat lukittuja ja valvottuja. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

SL-Mediat Oy huolehtii rekisterien päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä sekä käyttää tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa vastuullisella tavalla toimivia alihankkijoita.

 

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot SL-Mediat Oy:n rekisteristä. Käyttäjän pyynnöstä virheelliset tai tarpeettomat tiedot poistetaan tai täydennetään.

 

Tarkastus- ja korjauspyynnön voi esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteella SL-Mediat Oy, Turpiininkatu 3, 33100 Tampere tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@sl-mediat.fi.

 

Tiedot voi tarkastaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa.

 

Rekisteristä poistuminen

Rekisteristä on mahdollisuus poistua ilman seuraamuksia. Rekisterien henkilötietoja käsitellään vain niin kauan kuin peruste tietojen käsittelyyn on voimassa.

 

Muut oikeudet

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa tai muuta suoramarkkinointia varten. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, tilattujen hyödykkeiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.

 

Sosiaaliset laajennukset

SL-Mediat Oy:n palveluissa on sosiaalisia laajennuksia (esim. artikkelien jakomahdollisuus Facebookiin). Lisätietoja eri yhteisöpalvelujen tietosuojasta saa ko. palveluntarjoajan sivuilta. SL-Mediat Oy:n palveluissa voi olla myös linkkejä muille sivustoille, mutta SL-Mediat Oy ei vastaa näiden sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöistä.

 

 

SL-Mediat Oy:llä on oikeus täydentää tai muuttaa tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen tai palvelujen kehittämiseen. Käyttäjä hyväksyy tietosuojaselosteen ehdot käyttämällä SL-Mediat Oy:n palveluja.