Rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

SL-Mediat Oy

Y-tunnus 0827950-1

Turpiininkatu 3, 33100 Tampere

p. 03 380 7700

info@sl-mediat.fi

www.sl-mediat.fi

 

Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin, p. 03 380 7700.

 

Rekisterin nimi

SL-Mediat Oy:n asiakasrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen sekä tutkimusten, kampanjoiden ja kilpailuiden järjestämiseen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin. Näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja käytetään tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 

Nimi

Osoitetiedot

Sähköpostiosoite

Matka- ja/tai muu puhelinnumero

Asema organisaatiossa

Organisaation osoitetiedot

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmän tiedoista. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös lehtitilaus- ja uutiskirjetilauslomakkeella, erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla sekä messuilla.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakasrekisterinsä osoitetietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoitukseen kertaluonteisesti. Tietoja voidaan luovuttaa Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 

Poistamispyynnön voi esittää rekisterinpitäjälle:

Sähköpostitse osoitteeseen info@sl-mediat.fi

Puhelimitse p. 03 380 7700

Henkilökohtaisesti osoitteessa:

SL-Mediat Oy, Turpiininkatu 3, 33100 Tampere.

Uutiskirjeen saaja voi poistua postituslistalta käyttämällä kirjeen alaidassa olevaa linkkiä:

Poistu SL-Mediat Oy:n postituslistoilta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

Tarkastusoikeus

Yrityksen palveluiden käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

 

Tarkastuspyynnön voi esittää seuraavilla tavoilla:

Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjälle osoitteella SL-Mediat Oy, Turpiininkatu 3, 33100 Tampere tai lähetetään sähköpostilla osoitteeseen info@sl-mediat.fi.

Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti yllä olevassa osoitteessa.

Rekisteristä on mahdollisuus poistua ilman seuraamuksia.