SL-Mediat Oy

SL-Mediat Oy on vuonna 1981 perustettu kustannusyhtiö. Julkaisemme työkone- ja kuljetusalan johtavia ammattimedioita painettuna ja verkossa. Tuotteitamme ovat Konepörssi, Ammattiautot, Urakointi Uutiset ja Konekuriiri -ammattilehdet ja samojen aihepiirien uutissivustot. 

SL-Mediat Oy tuottaa myös Ajoon.fi ja Vuokrata.fi -verkkopalvelut. Vuokrata.fi on erikoistunut palvelemaan koneiden ja laitteiden vuokraustoimialaa Suomessa. Ajoon.fi tarjoaa kattavan palvelun käytetyn ja uuden varastossa olevan työkone- ja kuljetuskaluston myyntiin.

Asiakaspalvelu

Uutistarjontamme verkkosivuilla:
www.koneporssi.com
www.ammattiautot.fi
www.urakointiuutiset.fi
www.konekuriiri.fi

Verkkoportaalit:
Vuokrata.fi koneiden ja laitteiden vuokraajille

SL-Mediat Oy:n palveluksessa työskentelee yli 30 henkilöä. Yrityksen omistaa hallituksen puheenjohtaja Janne Virtanen.

Toimittaja tekemässä juttua.

Asiansa osaava viiden hengen toimittajakunta takaa julkaisujen laadukkaan sisällön. Taustalla on laajaa työkokemusta ja harrastuneisuutta omalta erikoisalalta.

Ammattitaitoisessa tuotannon yksikössämme on monipuolista osaamista niin graafiseen suunnitteluun, taittoon kuin videotuotantoonkin.

Myyntihenkilöstömme tarjoaa media-asiantuntemustaan mainostajille.

 

Yrityksen toimintaperiaatteet

Visio
Olla laajimmat mediaratkaisut tarjoava, edistyksellinen, asiakaslähtöinen ja luotettava yhteistyökumppani.

Missio
SL-Mediat Oy haluaa tarjota asiakkailleen heidän tarpeisiinsa sopivia, korkealaatuisia mediaratkaisuja.

Yrityksen päämääränä on kannattava kasvu sekä liikevaihdon että tuloksen suhteen. Kasvun edellytyksenä on uusien mediaratkaisujen kehittäminen ja jo olemassa olevien tuotteiden aseman vahvistaminen.

Arvot

Asiakaslähtöisyys:
Tyytyväinen asiakas on SL-Mediat Oy:n menestymisen perusedellytys.
Asiakaslähtöisyys ohjaa yrityksen toimintatapoja, näin halutaan varmistaa asiakasuskollisuus.
Asiakasuskollisuudella varmistetaan menestys ja mahdollistetaan pitkän ajan suunnitelmat, jotka johtavat tulokselliseen toimintaan.

Luotettavuus:
Edellytämme yritykseltä ja henkilökunnalta sekä luotettavaa että laadukasta toimintaa.
Henkilökohtainen vastuunotto ja luottamus luovat pohjan hyvälle yhteistyölle. Se edellyttää keskinäistä avoimuutta, toisten arvostamista ja lupauksien pitämistä.

Kehittyminen:
Halu kehittyä yksilönä ja yhteisönä luo mahdollisuuden toimia kehityksen eturintamassa asiakkaiden hyväksi.
Kehittymiseen kuuluu myös uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen ja mediaratkaisujen tuottaminen asiakkaille taloudellisesti järkevällä tavalla.

Yhteistyö:
Sujuva yhteistyö on onnistumisen avain. Siihen tarvitaan hyvää työilmapiiriä ja yrityksen näkemistä laajempana kuin oma tehtävä ja yksikkö. Yhteistyö asiakkaan kanssa tarkoittaa myös oman yrityksen näkökulman ylittämistä ja asiakkaan organisaation ja toiminnan perusteellista tuntemista.