Tilausehdot

Tilausmuodot

Lehden tilaus alkaa tilausta seuraavasta numerosta.

  • Kestotilaus on aina edullisempi kuin vastaavan pituinen normaalihintainen määräaikaistilaus. Kestotilaus jatkuu automaattisesti laskutusjakson päättyessä kulloinkin voimassaolevaan kestotilaushintaan niin kauan kuin tilaaja itse haluaa.
  • Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso.

Tilaushinnat

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon (Tilaushinnat vasemmalla valikossa). SL-Mediat Oy:llä on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja.

Tilauksen päättyminen

Kestotilaus jatkuu automaattisesti ellei tilaaja irtisano tilaustaan. Jos laskutusjakso on maksettu ennen irtisanomista, päättyy tilaus maksetun jakson päättyessä. Irtisanottaessa laskutusjaksossa jäljellä olevien lehtien hintaa ei hyvitetä.

Määräaikaistilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loppuun.

Lehden tilauslasku lähetetään tilausjakson alussa. Tilauksen peruutusaika on 8 vuorokautta laskun päiväyksestä. Laskun maksamatta jättäminen ei ole tilauksen peruutus. Tilauslaskun maksamatta jättämistä seuraa huomautuslasku, johon lisätään perintämaksu 6 €.

Tilauskampanjat

SL-Mediat Oy:llä voi olla yhtäaikaa käynnissä useita tilauskampanjoita. Kampanjan tarjousta ei voi yhdistää toiseen samaan aikaan käynnissä olevaan tilauskampanjaan. Jos kampanjassa tarjotaan lahjaa tilaajaetuna, lahja postitetaan, kun tilausmaksu on maksettu.

Asiakasrekisterin tietojen käyttö

SL-Mediat Oy:n lehtien tilaajat ovat asiakasrekisterissä, jonka tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. SL-Mediat Oy:llä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain mukaisesti.